Privacybeleid

Fysio- & Oedeempraktijk Hendriks en van Duijvenvoorde hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysio- & Oedeempraktijk Hendriks en van Duijvenvoorde houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons Privacy beleid.
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij uw gegevens doorgeven aan andere partijen.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysio & Oedeempraktijk Hendriks en van Duijvenvoorde zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen of opmerkingen heeft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens zijn wij altijd bereid u te woord te staan.

tel: 0416-382806