Methode Vodder

Een onderdeel van de oedeemtherapie is de manuele lymfedrainage, deze  voeren wij uit volgens de methode Vodder. Dit is een  zachte massagevorm, die erop gericht is het lymfestelsel te stimuleren.

Lymfedrainage is een normale, natuurlijke functie in ons lichaam. Deze functie kan echter bemoeilijkt worden als gevolg van een ongeval, ziekte of stress. In dit geval proberen wij de drainage van de lymfe manueel (met de hand) te optimaliseren. Deze stimulatie is nodig om het teveel aan vocht (zichtbaar en onzichtbaar oedeem) beter c.q. sneller via de lymfebanen af te voeren.

De behandeling

LymphsystemDe manuele lymfedrainage volgens de methode Vodder is een behandeling van het gehele lichaam. Wij streven naar een evenwichtig waterhuishouding in het lichaam en zullen daardoor altijd starten bij de basis. De basis is de halsregio waar zich veel lymfeklieren bevinden. Vanuit hier werken we naar de te behandelende regio.

De manuele Lymfedrainage volgens de methode Vodder is toepasbaar bij zeer veel klachten, al dan niet in combinatie met andere therapievormen. Zo behandelen wij onder andere mensen met:

  • Lymfe-oedemen
  • Circulatiestoornissen
  • Post-traumatische en post-operatieve oedemen
  • Reumatische aandoeningen en oedemen van reumatische oorsprong
  • Dermatologische aandoeningen
  • Spanningsklachten

Geschiedenis

Vodder ontwikkelde deze therapie in 1932 voor het behandelen van chronische sinusitis, verkoudheden en hoofdpijn, door de gezwollen lymfklieren in de halsregio te behandelen. Tijdens zijn behandeling merkte hij op dat deze  behandeling ook een positieve werking had op oedemen in het lichaam. Hij ontwikkelde een gestandaardiseerde therapiemethode die de lymfestroom in het  gehele lichaam stimuleert.

In 1970 werd deze methode wetenschappelijk ondersteund door  o.a  Foldi, Kuhnke en Asdonk. Zij stichtten de ‘Deutsche Gesellschaft fur Manuelle Lymphdrainage nach Dr. Vodder’.  Terwijl zij zich meer op de drainerende werking  richten, bleef Vodder zijn behandeling vooral gericht op de voedende en zuiverende werking van al het lichaamsvocht.